Home

MV Consult begeleidt en ondersteunt mensen die verandering willen of moeten aanbrengen in hun huidige werk- of privé situatie. MV Consult helpt mensen zich meer bewust te worden van wie ze zijn, wat ze willen, waarvoor ze leven, wat ze kunnen en durven.

Visie
Krachtige, uitgebalanceerde mensen kunnen zichzelf zijn. Ze zijn in staat om op
een verantwoorde, inspirerende en energieke manier hun leven en de wereld om zich heen vorm te geven. Zelfinzicht is essentieel om harmonie tussen ons "zijn"
en hetgeen we doen te bereiken.

Het programma bestaat uit een zoektocht naar innerlijke krachten en drijfveren. Inzicht hierin maakt het mogelijk om afgewogen keuzes te maken. Kiezen op
basis van persoonlijke kracht en overtuiging biedt vitaliteit en motivatie.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:

MVConsult is werkzaam in zowel de regio Den Haag als in Amsterdam.